PHIM TRANH GIẢI

Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, VNIFF tại Hà Nội 2010 tập trung vào khu vực điện ảnh tiềm năng mới của bản đồ điện ảnh thế giới:

Đông Á và Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, điện ảnh khu vực Đông Á và Đông Nam Á liên tục được vinh danh tại các giải thưởng điện ảnh quốc tế uy tín với những sáng tạo bất ngờ và đậm chất đặc trưng khu vực.

Mười bộ phim trong hạng mục Tranh Giải mang nhiều phong cách, thể loại khác nhau đến từ tám quốc gia trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á – nhiều phim lần đầu tiên công chiếu quốc tế và trong khu vực – sẽ vẽ nên một chân dung xã hội phương Đông đặc sắc và hiện đại, góp phần lôi kéo sự chú ý của những nhà làm phim trên thế giới đến với khu vực điện ảnh đầy tiềm năng này.