PHIM NGẮN (PHIM TRUYỆN/ HOẠT HÌNH/ TÀI LIỆU)

Sự giới hạn về độ dài phim không hề hạn chế những nhà làm phim ngắn ở cả ba thể loại (phim truyện, hoạt hình, tài liệu) kể những câu chuyện độc đáo, súc tích của họ với cấu trúc kịch bản cả kinh điển lẫn phá cách.

Hơn thế, những nhà làm phim mới rất táo bạo trong việc tìm tòi sáng tạo và thử nghiệm trong cách thể hiện câu chuyện của mình. Chương trình Phim Ngắn tôn vinh những bộ phim nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.