Liên Hệ

LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ I

Tổ chức chính: Cục Điện Ảnh Việt Nam
147 đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, Việt Nam
Fax: +844 3 8234 997

Đồng tổ chức: Tập đoàn truyền thông Việt Nam
Tầng 18, tòa nhà Prime Center, số 53 Quang Trung, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại liên hệ: +84 4 3 943 4133 Fax: +84 4 3 943 4135 

Email: [email protected]