Chính Sách Bảo Mật Thông Tin cho Website VNIFF.COM

Chào mừng bạn đến với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin cho Website Vniff.com của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng nó được sử dụng đúng cách. Hãy đọc kỹ chính sách dưới đây để hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn truy cập website của chúng tôi, gửi mẫu liên hệ hoặc tham gia các khảo sát. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và các thông tin khác liên quan.

2. Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web hoặc để gửi thông tin quảng cáo liên quan.

3. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã triển khai các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng không đúng cách hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

4. Cookie:

Trang web có thể sử dụng cookie để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn để cung cấp thông tin về cách bạn sử dụng trang web.

5. Liên Kết Đến Trang Web Khác:

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó.

6. Quyền Lực:

Bạn có quyền yêu cầu xem, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình từ hệ thống của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi qua [email@vniff.com] để thực hiện các yêu cầu này.

7. Thay Đổi Chính Sách:

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này mà không cần báo trước. Việc cập nhật sẽ được đăng trên trang web và có hiệu lực ngay khi được công bố.

Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email@vniff.com].

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng trang web của chúng tôi.